Powiadomienie o dostawie
Przejdź do treści

Polityka zwrotów

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

nIEZGODNOŚĆ DOSTAWY

W przypadku dostawy niekompletnego zamówienia, prosimy o kontakt pod następującym adresem mailowym: spare-parts@msi.com

USZKODZENIA W TRANSPORCIE

Ewidentne uszkodzenia opakowania oraz zawartości lub nieprawidłowo przeprowadzona dostawa, muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone przez klienta bezpośrednio do MSI, by zachować prawo do warunków gwarancyjnych. Jeżeli jest to możliwe, należy odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. Klient musi poinformować MSI za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu online lub infolinii, by nasz sklep internetowy MSI mógł rozpocząć prawidłową czynność względem zgłoszenia do przewoźnika/usługi frachtowej lub poddostawcy. To samo dotyczy wad fabrycznych, które mogą zostać zauważone dopiero po otwarciu opakowania.

Prawo ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia (która nie jest przewoźnikiem) otrzymała towar.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres:

MSI Polska Sp. z o.o., ul. Magazynowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie

e-mail: spare-parts@msi.com

telefon: 800 080 990

godziny pracy: pon.-pt. 8:00 - 16:00

 

Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Możesz również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy lub innego oświadczenia na naszej stronie internetowej https://account.msi.com/services?choose=official-eshop, wypełnić i przesłać elektronicznie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, niezwłocznie  (e-mailem) prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania takiego odwołania.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot.

Zapewniamy odbiór towaru w takiej sytuacji. Koszty zwrotu towaru ponosimy my. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– Do MSI Polska Sp. z. o.o., ul. Magazynowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, spare-parts@msi.com

– Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących rzeczy

towar (*)/świadczenie następującej Usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)

- Data

(Niepotrzebne skreślić).

 

SPECJALNE INSTRUKCJE

Jeśli dokonasz zakupu na raty, to w przypadku odstąpienia od umowy, warunki pożyczki nie będą dla Ciebie zobowiązujące, pod warunkiem, że obie umowy tworzą wspólną jednostkę gospodarczą. Należy to założyć w szczególności wtedy, gdy jesteśmy jednocześnie Twoim pożyczkodawcą lub jeśli Twój pożyczkodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeśli otrzymaliśmy już pożyczkę w momencie cofnięcia, Twój pożyczkodawca przejmie nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do Ciebie w odniesieniu do skutków prawnych cofnięcia lub zwrotu. To ostatnie nie ma zastosowania, jeżeli przedmiotem niniejszej umowy jest nabycie zasobów finansowych (np. papierów wartościowych, walut obcych lub instrumentów pochodnych).

Jeśli chcesz w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy, a także odstąp od umowy pożyczki, jeśli również przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH UMÓW:

Umowy dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia decydujący jest indywidualny wybór lub określenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Umowy dostawy zapieczętowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich plomba została usunięta po dostarczeniu.

Umowy dostawy towarów, jeżeli ze względu na swój charakter zostały one po dostarczeniu nierozłącznie połączone z innymi towarami.

Umów o dostawę nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało zerwane po dostarczeniu.

ZWROT (BEZPŁATNY)

Nie jesteś zadowolony z produktu zakupionego w sklepie internetowym MSI? Możesz złożyć wniosek o zwrot, korzystając z poniższych wskazówek.

Należy pamiętać, że dopóki produkty pozostają w twoim posiadaniu, jesteś odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i stan.

W przypadku chęci zwrotu, należy zapakować produkt w oryginalne opakowanie, w którym został dostarczony.

Jeśli towary nie zostaną zwrócone w oryginalnym opakowaniu, bez akcesoriów lub tylko z częściowymi akcesoriami, MSI zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty zwrotu o brakujące części. Dotyczy to również przesyłek, które uległy uszkodzeniu podczas transportu z powodu zastosowanego nieodpowiedniego lub nieoryginalnego opakowania.

Instrukcja zwrotu

 1. Przejdź do „Moje konto / Usługa zwrotu / naprawy”.
 2. Wybierz zamówienie i przedmiot, który chcesz zwrócić.
 3. Powiedz nam, dlaczego nie jesteś zadowolony z produktu.
 4. Wybierz metodę zwrotu produktów do nas. Obecnie oferujemy tylko UPS.
 5. Poczekaj na naszą akceptację. Rozpatrzymy Twoją aplikację w ciągu 5 dni roboczych.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia zwrotu od MSI wykonaj poniższe czynności:
 • Wszystkie elementy dostawy prosimy zapakować w oryginalne opakowanie zewnętrzne. Wszystkie dostarczone akcesoria i odpowiednie urządzenia peryferyjne również muszą zostać zwrócone.
 • Wydrukuj etykietę zwrotną i przyklej ją na kartonie wysyłkowym. Prosimy o wyraźne wpisanie numeru zwrotu na opakowaniu.
 • Aby umówić się na odbiór skontaktuj się z infolinią UPS +48 22-534-00-00.
 • Możesz również skorzystać z formularz na stronie UPS: https://wwwapps.ups.com/pickup/schedule?loc=pl_PL
 • Proszę odesłać produkt do nas w ciągu czternastu dni od złożenia wniosku. Zwrot pieniędzy zostanie przetworzony w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwróconego produktu. Zwrot pieniędzy nie zostanie przetworzony, dopóki nie otrzymamy zwróconego produktu.
Order Track